listopada 16, 2023

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka


20 Listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o prawach dziecka w 1989 r.

Czym jest Konwencja o prawach dziecka?

Jest to dokument w którym zostały określone prawa dziecka. Obowiązują one niemal we wszystkich państwach świata, w tym również w Polsce.

Prawa zapisane w Konwencji dotyczą wszystkich dzieci, niezależnie od tego gdzie mieszkają, ich wyznania, jakiej są płci, jakim mówią językiem, czy jaką wyznają religie.

Wszystkie dzieci zasługują na szacunek i sprawiedliwe traktowanie.


Podstawowe prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka:

● prawo do życia i rozwoju

● prawo do tożsamości

● prawo do wychowania w rodzinie

● prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów

● prawo do edukacji

● prawo do wypoczynku i czasu wolnego

● prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej

● prawo do leczenia i ochrony zdrowia

● prawo do znajomości swoich praw.


Propozycje zajęć:

1.Wprowadzenie do zajęć.

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy. Każda grupa dostaje do ułożenia puzzle. Następnie opisują obrazki i zastanawiają się, jakie mogą symbolizować prawa. 

2.Rozmowa na temat praw dziecka w oparciu o ilustrację.


3.Zabawa integracyjna “Mały człowiek”

Dzieci ilustrują ruchem treść wiersza:

Mały człowiek, duża sprawa. (dzieci przykucają, wstają i zataczają rękami koło)

Mały człowiek ma swe prawa. (dzieci rękami wskazują siebie)

Strzegąc praw tych należycie, (dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie)

układamy dziecku życie. (dzieci klaszczą, a następnie witają się przez podanie ręki).


4.Zabawa ruchowa “Moje prawa”

Nauczyciel rozkłada dwa koła np. z wykorzystaniem skakanki w jednym umieszcza uśmiechniętą buźkę wyrażającą zgodę ze stwierdzeniem, w drugim smutną. Następnie odczytuje poniższe zdania, a zadaniem dzieci jest wskoczyć do odpowiedniego koła :

  • Mam prawo płakać, kiedy jest mi smutno
  • Każdy może brać rzeczy, które mu się podobają z mojej szafki
  • Mogę uderzyć kolegę jeśli mnie zdenerwuje
  • Mam prawo do odpoczynku
  • Nikt nie może mnie bić, poniżać i krzywdzić
  • Mogę zmusić kolegów do zabawy ze mną
  • Mogę iść do lekarza, kiedy źle się czuje
  • Mam prawo być kochanym i szanowanym
5.Praca plastyczna “Moje prawa”

Dzieci na kartce odrysowują własną dłoń i ją wycinają. Następnie na niej rysują/ zapisują najważniejszym dla nich prawo. Następnie przyklejają dłonie na jeden wspólny karton tworząc drzewo.

źródło: pinterest.pl

* Dużo materiałów znajdziecie również na stronie UNICEF. Są tam filmy, plakaty i kolorowanki z których warto skorzystać. PRAWA DZIECKA

Jeśli nie chcesz przegapić żadnych nowości zaobserwuj mnie na Facebooku -->KLIK<- i na Instagramie -->KLIK<--.

Brak komentarzy: