kwietnia 20, 2021

Prezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego.

                                   

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnie nauczyciela kontraktowego.

Prezentacja została przygotowana na platformie https://www.genial.ly. Jednak pamiętajcie, że jeśli korzystacie z bezpłatnej wersji, nie będzie możliwości pobrania prezentacji i trzeba będzie ją odtwarzać z urządzenia podłączonego do internetu.


Prezentacja jest przygotowana zgodnie z:

 § 6.2 wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Starałam się w niej zawrzeć najważniejsze punkty, które rozwijałam podczas mojej wypowiedzi. 

Uważam, że prezentacja bardzo mi pomogła podczas rozmowy na nauczyciela kontraktowego. Dzięki niej nie zapomniałam o niczym, wszystko było przestawione w odpowiedniej kolejności, a zdjęcia pozwoliły jeszcze bardziej zainteresować odbiorców.

Prezentacja dorobku zawodowego


                       

                     

Prezentacja dorobku zawodowego

*z prezentacji zostały wykasowane zdjęcia.


Zobaczcie również Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty według, którego została przygotowana prezentacja :).

Powodzenia! Trzymam mocno kciuki! :)

Brak komentarzy: