kwietnia 13, 2021

Dbajmy o środowisko - zajęcia w przedszkolu - wtorek


 

Na dziś proponuje:
1.Zaczynamy od porannych ćwiczeń:
 
„Dzieci w lesie” -dziecko biega po pokoju, na sygnał rodzica zatrzymuje się i staje jak drzewo z uniesionymi rączkami.
„Przedzieramy się przez leśne zarośla” - dziecko porusza się na czworakach, między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas prostując się i maszerując do przodu.
 zabawa ruchowa rozwijająca wyczucie ciała i przestrzeni – "toczymy zwalony pień"
Dzieci turlają się po podłodze, udając zwalony pień.
„Piłujemy drzewo” -dziecko staje w parze z rodzicem, podajemy sobie ręce i naprzemiennie przeciągamy je do przodu i do tyłu z równoczesnym pochylaniem i odchylaniem tułowia.

2. Słuchanie opowiadania lis i lornetka
Lis i lornetka
Pytania do tekstu:
− Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie?
− Dlaczego zwierzęta bały się dzieci?
− Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, ptaki, lis?
− Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola?
− Kogo narysowała Ada? Dlaczego?
− Co narysowała pani? Co przedstawiał jej rysunek?

3. Las
Dziecko ogląda obrazki i opisuje co na nich widzi. Następnie rodzic pyta dziecko: Po którym z tych lasów wolałbyś spacerować i dlaczego?


(źródło: <a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/forest"> Wektory leśne od Vecteezy </a>)

4. Karty pracy.Dodatkowo:


1. Gdzie mieszkają te zwierzęta?
Zadaniem dziecka jest nazwać miejsca, w których mieszkają zwierzęta (las, staw, łąka) oraz zwierzęta przedstawione na ilustracji. Następnie wskazać, gdzie one żyją. 

                                  

2. Rozmowa z dzieckiem na temat tego, jak powinien zachowywać się przyjaciel lasu. 

Przyjaciel lasu:
  • Nie hałasuje w lesie!
  •  Nie zrywa kwiatów!
  • Nie łamie gałązek drzew!
  • Nie śmieci!
  • Sprząta po sobie śmieci!
  • Lubi zwierzęta i je dokarmia!
3. Praca plastyczna- Mój piękny las.

Dziecko rysuje farbami na kartce wymarzony las. 

*Dzieci młodsze mogą wykonać kolorowankę.

(źródło: https://www.e-kolorowanki.eu/jesien-kolorowanki/las-kolorowanka-3/)

Sprawdźcie też zajęcia z poniedziałku -->klik<--
Miłego dnia!Brak komentarzy: